Trekking

Image: 5799

    Treks:Finland:Sep2002:Oulanka:Karhunkierros1

5799
The toilet at the kota, almost same size :-)


5799